tartak przewoźny

Home

Pomiary elektryczne – rzetelna i fachowa obsługa klienta

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego budynki w czasie ich użytkowania powinny być poddawane przez właściciela lub jego zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w ciągu pięciu lat. Mając na względzie ochronę przeciwporażeniową oraz przeciwpożarową pomiary elektryczne dotyczą badania całej instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Najważniejszą kwestią jest kontrola:

– sprawności połączeń

– zabezpieczeń od porażeń

– oporności izolacji przewodów

– uziemień instalacji i urządzeń.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych oraz wystawiania wszelkich świadectw energetycznych.

Kluczowym atutem naszej firmy jest wysokowyspecjalizowana kadra pracownicza z wieloletnim stażem oraz doświadczeniem w branży, co stanowi rzetelność i fachowość w przeprowadzanych pomiarach elektrycznych.Elektryk Piaseczno Podłączenie instalacji elektrycznej w domu powinno być nadzorowane przez elektryka. Jest to podmiot fachowy, który dysponuje uprawnieniem do przeglądu istniejących instalacji oraz montowaniu nowych. Trzeba pamiętać o tym, że tylko taka osoba ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie do takich czynności. Elektryk Piaseczno może we własnym zakresie podłączyć instalację elektryczną i sprawić, że będzie ona przez długie lata działała bez zakłóceń. Bezpieczeństwo jest kwestią pierwszorzędną, dlatego osoba taka sprawdza, czy poszczególne elementy instalacji nie są narażone na awarie. Następnie w protokole stwierdza, że elektryka w danym domu lub mieszkaniu jest w pełni bezpieczna. Może również sam wykonać niezbędne poprawki. elektryk Piaseczno sitemap